Home Authors Posts by Dr Milorad Damjanovic

Dr Milorad Damjanovic

2 POSTS 0 COMMENTS
Doktor Milorad Damjanović internista kardiolog Zakažite pregled Gracia Medika Medi Group Kardio Medika Obrazovanje: 1974- Medicinski fakultet , Beograd 1977-79 Poslediplomske studije iz Kardiologije, Medicinski fakultet , Beograd 1980 Magistarska teza iz Kardiologije,Medicinski fakultet u Beogradu 1978-82 Specijalizacija iz interne medicine, Interna klinika "B", Medicinski fakultet ,Beograd 1986- Doktorska disertacija iz Kardiologije, Medicinski fakultet , Beograd 1988- Naval Aerospace Medical Institute US Army /NAMI/,Pensacola,Florida,USA 1989- Department od Cardiovascular Diseases, University of Siena, Italy 1990- Univerzitetska klinika za kardiologiju Cirih, Švajcarska 1991- Walter Reed,National Military Medical Center US Army,Vashington, USA / Presidents of the United States Hospital / 1996- Institut Karolinska, Stokholm,Švedska 1998- Clinic ALLeray-Labrouste, Paris, France 1999- Subspecijalistički ispit iz Kardiologije, VMA 1992- Zvanje DOCENTA Vojno medicinske akademije za predmet Interna medicina 1993- Vanredno unapređen u čin PUKOVNIKA srpske vojske 1998- Zvanje VANREDNOG PROFESORA Vojnomedicinske akademije za predmet Interna medicina 1993-2011 Visting profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, postdiplomske studije na Katedri Kardiologije 2005- Zvanje REDOVNOG PROFESORA Vojnomedicinske akademije za predmet Interna medicina Dugogodišnji PREDSEDNIK ISPITNE KOMISIJE VMA za specijalistički ispit iz INTERNE MEDICINE i subspecijalistički ispit iz KARDIOLOGIJE MENTOR, komentor, predsednik i član komisija za odbranu u više magistarskih teza i doktorskih disertacija na VMA, te Medicinskim fakultetima u Beogradu, Kragujevcu i Nišu Radno Iskustvo: 1974 - Opšta bolnica u Užicu 1975 - 85 - Direktor Zavoda za kardiovaskularnu rehabilitaciju "Zlatar", Nova Varoš, /nastavne baze Medicinskog fakulteta u Beogradu za posledipl. studije iz Kardiologije/ 1985 - 98 - Načelnik Vazduhoplovnomedicinskog instituta RV i PVO JNA, Beograd 1998 - 2006 - Zamenik načelnika Klinike za kardiologiju VMA 2005 - Načelnik Specijalističke poliklinike VMA 2005 - Zvanični kandidat za Načelnika VMA 2005 - 2011 REDOVNI PROFESOR INTERNE MEDICINE Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije 2012 - 2016 specijalista Interne medcine - subspecijalista Kardilogije, opšta bolnica "Euromedic", Beograd 2017- specijalista Interne medicine - subspecijalista Kardiologije, opšta bolnica "Belmedic", Beograd 2017- specijalista Interne medicine- subspecijalista Kardiologije, "Medigroup Jedro",Beograd Reference / Stručni radovi / Članstva: - Član kardiološke sekcije SLD od 1974. - Član evropskog udruženja kardiologa /ESC/ - Član internacionalnog udruženja i federacije kardiologa /ISFC/ - Član Naučno-nastavnog veća VMA od 1992. do 2011. godine - Član odbora za medicinsko-biološke nauke Ministarstva odbrane Republike Srbije - Nosilac je posebnog priznanja Medicinskog fakulteta u Beogradu za veliki doprinos u naučnom projektu univerzitetskog udžbenika " Kardiologija 2000" za unapređenje medicinske nauke i obrazovanja - Nosilac je posebnog priznanja Grammate njegove svetosti Patrijarha srpskog G. Pavla, na doprinosu od velikog značaja na unapređenju medicinske nauke i obrazovanja - Nosilac je zlatnog letačkog znaka, kao najvišeg priznanja u pilotskoj profesiji Ratnog vazduhoplovstva nekadašnje JNA Aktivno učestvovao na svim mediteranskim, evropskim i svetskim kongresima iz Kardiologije u poslednjih 30 godina Objavio 204 naučna i stručna rada, od toga jednu knjigu i 22 poglavlja u knjigama i univerzitetskim udžbenicima Govori engleski i nemački jezik

You cannot copy content of this page