Enterococcus spp bakterija u urinu i cervikalnom brisu (prenošenje i lečenje)

0
44926
Enterococcus spp bakterija u urinu

SVE O ENTEROCOCCUS SPP BAKTERIJI Kako se prenosi, koje komplikacije izaziva, kako se leči kod žena i muškaraca…

Enetrococcus faecalis je otporan na širok spektar antibiotika!

Šta je Enterococcus spp bakterija ?

Enterococcus faecalis je najčešće izolovana vrsta iz roda Enterococcus. Povezana je sa 80 do 90% infekcija čoveka enterokokama.

Enterococcus faecalis, kako to podrazumeva ime, se uobičajeno nalazi u crevima ljudi, životinja i ptica. Takođe se nalazi u zemljištu i vodi, u prirodi. Enterococcus faecalis je impliciran u širokom spektru ljudskih infekcija i ozloglašen je problem kod bolnički-stečenih infekcija.

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecalis je vrsta bakterije koja je poznata kao komensalni organizam u crevima. To znači da se obično nalazi u crevima, posebno u debelom crevu kod većine ljudi. Obično nije patogena, što znači da ove bakterije, kada se nalaze unutar creva, obično ne izazivaju neku vrstu bolesti.

U stanju je da preživi visoku koncentraciju žuči u crevima i zapravo može igrati ulogu u varenju, jer takođe razbija složene ugljene hidrate. Pošto je ovo organizam koji se obično nalazi u ljudskom telu, on je takođe vremenom postao otporan na mnoge uobičajene antibiotike.

Enterococcus faecalis i svi enterokoki su blisko povezani sa streptokokima i mikroskopski izgledaju kao sfere. Takođe se dele binarnom fisijom i formiraju lance bakterija. Upotreba tehnike gram bojenja pokazuje da su bakterijske ćelije ljubičaste ili Gram-pozitivne.

Kada se Enterococcus faecalis gaji na bakteriološkom agaru koji sadrži krv, obično se pojavljuje kao male sive kolonije koje nemaju zonu hemoliziranih ćelija oko kolonije.

enterococcus spp bakterija u cervikalnom brisu

Ono što čini Enterococcus faecalis patogenim je manje jasno nego kod mnogih drugih mikroorganizama. Ono što je poznato je da neki sojevi proizvode hemolizine koji mogu izazvati neku toksičnost. To je takođe supstanca koja dozvoljava bakterijama da se spajaju i da se drže za ćelije tela.

Činjenica da je Enetrococcus faecalis otporan na širok spektar antibiotika, mora doprineti širenju organizma.

Izaziva bolesti i infekcije

Pošto se Enterococcus faecalis obično nalazi u crevnom traktu ljudi, lako postaje problem kontaminacije u bolničkom i institucionalnom okruženju. Zbog oslabljenog stanja hospitalizovanih pacijenata i otpornosti organizma na antibiotike, može izazvati mnoge vrste infekcija.


Kako se prenosi  ?

Kako se dobija Enterococcus bakterija? Iako je Enterococcus faecalis obično bezopasna bakterija, ovo je jedino tačno kada živi u crevnom okruženju.

Međutim, zbog svoje otpornosti na antibiotike, ponekad može da preraste crevne ćelije nakon terapija antibioticima širokog spektra, što dovodi do crevnih problema.

Pored toga, može izazvati ozbiljnu infekciju ako creva postanu perforirana i može dospeti u abdominalnu šupljinu, gde se može širiti i na druge organe, kao i uzrokovati masovnu infekciju.

Konačno, u slučaju da se širi u krvotok, može izazvati bakterijsku sepsu i može se širiti u mozak ili u srce.

Kada je u pitanju prenošenje bakterije Enterococcus faecalis, ona takođe može ući u telo kroz rane i inficirane katetere i druga hirurška sredstva.

Najčešći način da se uđe na ove lokacije je nepravilna higijena; jer živi u crevima, Enterococcus faecalis se može naći u fekalnoj materiji. Kao rezultat toga može inficirati kožu i dobiti pristup mestima ubacivanja katetera ili intravenski, ili preko “portova” za dijalizu.

Kao rezultat toga, važno je da pacijenti sa kateterom ili portom za dijalizu čuvaju prostor čistim i temeljno operu ruke nakon upotrebe toaleta.

Medicinski stručnjaci moraju takođe da ulažu sve napore da čuvaju svoje ruke kada rade sa takvim pacijentima kako bi izbegli infekciju Enterococcus-om.


Enterococcus spp bakterija u urinu

Urinokultura nam omogućava da otkrijemo Enterococcus spp bakteriju u urinu. Enterococcus faecalis je relativno čest razlog uzroka infekcija urinarnog trakta, jer se lako može preneti iz crevnog sistema u urinarni, najčešće usled neadekvatne higijene prilikom korišćenja toaleta.

Ljudi koji su nedavno bili hospitalizovani, koji su imali urinarni kateter u bešici ili postupak koji uključuje urinarni trakt su većeg rizika za ovu vrstu infekcije Enterococcus faecalis bakterijom.

Uobičajeni simptomi infekcije urinarnog trakta uključuju peckajući bol sa uriniranjem, urinarnu hitnost i povećanu urinarnu učestalost. Osim ovih simptoma, infekcija bubrega u gornjem urinarnom traktu obično uzrokuje groznicu, drhtavicu i bol u leđima ili bokovima.


Enterococcus spp bakterija u cervikalnom brisu

Enterococcus spp bakterija u cervikalnom brisu je nalaz kod mnogih žena. Ovo ne treba da čudi, budući da su spoljašnji otvori genitalnog i urinarnog trakta kod žena veoma blisko povezani, pa usled neadekvatne higijene prilikom korišćenja toaleta moguće je da ova bakterija iz crevnog dospe u genitalni trakt.

Simptomi obično odsustvuju, mada se može javiti nešto pojačan sekret, drugačije boje i mirisa od uobičajenog. Enterococcus bakterija u cervikalnom brisu nije normalan nalaz i ovo se mora lečiti odgovarajućim antibioticima sa lokalnim delovanjem (vaginaletama), da ne bi došlo do komplikacija.


U trudnoći

Enterococcus spp bakterija u trudnoći može naročito da predstavlja problem, jer je poznato koliko urinarne i vaginalne ili cervikalne infekcije mogu da budu opasne za plod.

Kako je Enterococcus spp čest uzročnik asimptomatskih urinarnih infekcija u trudnoći, ovo dodatno otežava problem. Zato je neophodno da trudnice redovno analiziraju urin (urinokultura) i vaginalni i cervikalni bris tokom trudnoće, kako bi se eventualna infekcija otkrila i lečila na vreme, te na taj način ne može da ugrozi plod.


Kod muškaraca

bakterija u urinu

Enterococcus spp u spermi je nalaz kod mnogih muškaraca. Ovo nije normalan nalaz i stanje se mora lečiti. Enterococcus spp kod muškaraca u spermi obično ukazuje na hroničnu upalu prostate, teško se leči i često je prisutna u ejakulatu i nakon sprovedene terapije.

Prekratko i neredovno uzimanje antibiotika, kao i slaba prokrvljenost prostate koja je obavijena kapsulom kroz koju antibiotik teško prodire su osnovni razlozi zašto se Enterococcus spp u spermi teško leči.


Lečenje

Kako se leči Enterococcus spp? Jedan od najvažnijih i ozbiljnih faktora za Enterococcus faecalis i druge enterokoke je njegova otpornost na različite antibiotike. Ovo takođe doprinosi njegovoj sposobnosti da izazove bolesti.

Većina antibiotika koji se koriste za sistemske infekcije pojedinačno, koji su efikasni protiv drugih vrsta Gram-pozitivnih koka (stafilokoka i streptokoka) nisu efikasni protiv E. faecalis.

Lečenje Enterococcus bakterije obično uključuje sinergistički tretman antibioticima koji napadaju ćelijski zid, kao što su penicilin ili vankomicin i aminoglikozid kao što je gentamicin. Otpor prema vankomicinu postaje sve češći. Lečenje E. fecalis koji izaziva urinarne infekcije obično je lakše lečiti antibiotikom.
Autor teksta Dr. Dragan Petrovic
Izvori> (1) (2) (3)