Gasna gangrena simptomi, uzrok, lečenje, prognoza

0
4447

Šta je gasna gangrena?

Najvažnije činjenice

 1. Gasna gangrena je brzo napredujući i potencijalno po život opasni oblik odumiranja tkiva, ili gangrene.
 2. Gasnu gangrenu najčešće izaziva bakterijska infekcija. Bakterija može da dospe u otvorenu ranu i dovede do stvaranja gasova ispod kože, što dovodi do odumiranja tkiva. U retkim slučajevima ovo oboljenje može da nastane kao posledica loše cirkulacije krvi.
 3. Gasna gangrena je ozbiljna infekcija koja mora odmah da se leči. Lečenje se obično zasniva na antibioticima ili operaciji.

Gangrena je odumiranje telesnog tkiva. Klostridijalna mionekroza, oblik gasne gangrene, je brzošireći i potencijalno po život opasni oblik gangrene do koga dolazi usled bakterijske infekcije koju izazivaju različiti tipovi bakterije klostridije (Clostridium). Usled infekcije dolazi do stvaranja toksina u tkivima, ćelijama i krvnim sudovima organizma. Ove bakterije oslobađaju toksine koji dovode do odumiranja tkiva i oslobađaju gasove.

Većina gangrenoznih infekcija nastaje u situacijama kada su otvorene rane, usled povrede ili operacije, izložene bakterijama. Netraumatska gasna gangrena, mnogo ređi oblik gasne gangrene, može da nastane kada je dotok krvi u tkiva ugrožen pa u njih dospevaju bakterije. Osobe sa perifernom vaskularnom bolešću, aterosklerozom ili dijabetesom melitusom su izložene većem riziku od nastanka gasne gangrene.

Gasna gangrena može da nastane u bilo kom delu organizma, mada najčešće zahvata ruke i noge. U najčešće simptome spadaju ubrzano lupanje srca, povišena temperatura i vazduh ispod kože. Koža u zahvaćenoj regiji je bleda, a kasnije menja boju u tamnocrvenu ili ljubičastu. Ovi simptomi se obično javljaju 6 – 48 sati nakon inicijalne infekcije i razvijaju se veoma brzo. U lečenje spadaju antibiotici i operacija kojom se uklanja mrtvo tkivo. Povremeno može da se koristi i hiperbarična komora sa kiseonikom. Operacija se sastoji od debridmana (uklanjanja mrtvog tkiva, čišćenja rane) i ponekad amputacije.

Gasna gangrena je retko oboljenje. Međutim, ukoliko se ne leči, veoma brzo može da postane opasna po život. Ukoliko imate simptome gasne gangrene, tražite hitnu medicinsku pomoć.

 

Gasna gangrena simptomi

Koji su simptomi gasne gangrene?

U simptome gasne gangrene spadaju:

 • povišena temperatura
 • vazduh ispod kože
 • bol u regiji oko rane
 • oticanje regije oko rane
 • bleda koža koja brzo menja boju u sivu, tamnocrvenu, ljubičastu ili crnu
 • plikovi sa sadržajem neprijatnog mirisa
 • prekomerno znojenje
 • ubrzana srčana frekvencija
 • povraćanje
 • žutilo kože i beonjača (žutica) su kasni znak

Gasna gangrena se širi takvom brzinom da očigledne promene na koži zahvaćene regije možete da primetite za nekoliko minuta.

Ukoliko smatrate da su se kod vas pojavili simptomi gangrene ODMAH zovite hitnu pomoć ili idite u hitnu medicinsku službu. Odloženo lečenje može da dovede do stanja šoka, otkazivanja rada bubrega i kome.Gasna gangrena može da bude opasna po život u roku od 48 sati nakon što se pojave simptomi.

Gasna gangrena uzrok

Šta izaziva gasnu gangrenu?

Gasnu gangrenu najčešće izaziva bakterija klostridijum perfringens (Clostridium perfringens). U nekim slučajevima može da je izazove grupa streptokoknih bakterija.Gasna gangrena nastaje iznenada i brzo se širi.

Gasna gangrena se obično javlja na mestu skorašnje operacije ili povrede. U retkim slučajevima može da nastane spontano, bez očiglednog razloga.

Neke vrste povreda predstavljaju veći rizik za nastanak gangrene:

 • povrede mišića
 • teško oštećeno tkivo
 • veoma duboke rane
 • rane kontaminirane fekalijama ili prljavštinom, posebno one koje mogu da se zadobiju na poljoprivrednom gazdinstvu

Izloženi ste većem riziku od nastanka ovog oboljenja i ako imate:

 • dijabetes
 • bolest arterija
 • kancer debelog creva
 • promrzlinu
 • otvoreni prelom kosti
 • ubod kontaminiranom iglom kojom ste ubrizgali neku supstancu u mišić

Kako se dijagnostikuje gasna gangrena?

Gasna gangrena se dijagnostikuje fizikalnim pregledom i drugim različitim dijagnostičkim tehnikama. U njih spadaju:

 • bris kože radi utvrđivanja prisustva i identifikovanja klostridijuma perfringensa i drugih bakterija
 • analiza krvi da bi se utvrdilo da li postoji abnormalno povećanje broja belih krvnih zrnaca, što može da bude pokazatelj infekcije
 • snimanja, poput rutinskog rendgenskog snimanja kojim se vizualizuje tkivo i proverava da li postoji gas, kao i specijalnih snimanja magnetnom rezonancom ili angiografija (ili arteriografija)

Lečenje

Kako se leči gasna gangrena ?

Lečenje gasne gangrene mora da počne odmah. Čim se uspostavi dijagnoza, administriraju se visoke doze antibiotika intravenozno, odnosno kroz venu. U mnogo ozbiljnijim slučajevima lečenje gasne gangrene mora da počne i pre nego što se obavi dijagnostikovanje. Mrtvo ili inficirano tkivo mora odmah da se ukloni hirurškim putem. Vaš lekar može da pokuša da oporavi oštećene krvne sudove da bi pojačao dotok krvi u zahvaćenu regiju.

Oštećeno tkivo može da se leči i vrstom rekonstruktivne hirurgije koja se zove kožni graft (vrsta presađivanja kože). Tokom kožnog grafta lekar uklanja zdravu kožu sa nezaraženog dela tela i presađuje ga na oštećenu površinu. Na ovaj način može da se popravi svako oštećenje kože nastalo usled gasne gangrene.

U sličajevima kad se razvije teška gasna gangrena može da bude neophodna amputacija ekstremiteta da bi se sprečilo širenje infekcije na ostatak tela. Kada rana zaceli, možete da dobijete protezu za amputirani ekstremitet. To je veštački ekstremitet koji se pričvršćuje na mestu amputacije i zamenjuje deo tela koji nedostaje.

Neki lekari i bolnice koriste hiperbaričnu komoru sa kiseonikom za lečenje gasne gangrene. Ova vrsta terapije podrazumeva udisanje čistog kiseonika u komori pod pritiskom, u trajanju od oko 90 minuta. Ovom tretmanu možete da budete podvrgnuti 2 – 3 puta dnevno. Hiperbarična terapija kiseonikom stalno podiže nivo kiseonika u krvi i pomaže inficiranim ranama da brže zacele.

Gasna gangrena prognoza

Kakve su prognoze za obolele od gasne gangrene?

Gasna gangrena je veoma ozbiljno oboljenje koje obično nastupa neočekivano i napreduje brzo. Infekcija brzo može da postane opasna po život ako se ne leči. Međutim, vaš individualni ishod zavisi od vašeg zdravstvenog stanja, ozbiljnosti infekcije i mesta na kome se infekcija pojavila. U moguće komplikacije koje može da izazove gasna gangrena spadaju:

 • trajno oštećenje tkiva
 • žutica
 • oštećenje jetre
 • popuštanje rada bubrega
 • šok
 • široko rasprostranjena infekcija
 • koma
 • smrt

Što pre počne lečenje gasne gangrene, to će bolji biti i ishod. Od presudne je važnosti da se obratite lekaru čim se opaze simptomi.

Kako može da se spreči gasna gangrena?

Najbolji način da se spreči gasna gangrena je pravilno održavanje lične higijene. Ukoliko imate povredu, vodite računa da kožu temeljito očistite i zaštitite ranu sterilnom gazom ili zavojem. Na prvi znak infekcije morate da se obratite lekaru. U znakove infekcije spadaju crvenilo, otok, bol i curenje iz rane. Lekar će ukloniti sva strana tela i mrtvo tkivo iz rane. Takođe je veoma važno da sve prepisane antibiotike uzimate prema uputstvu lekara. Na taj način ćete smanjiti rizik od nastanka infekcije.

Neke promene u načinu života takođe mogu da pomognu da se rizik od nastanka gasne gangrene smanji. U ove promene spadaju:

 • izbegavanje duvanskih proizvoda
 • pravilno staranje o svakom postojećem zdravstvenom problemu, kao što su dijabetes ili bolest arterija
 • održavanje zdrave telesne težine redovnim vežbama i zdravom ishranom koja se u najvećoj meri sastoji od slabih proteina, povrća i integralnih žitarica

Ako ste zabrinuti zbog povrede ili operacije zbog koje može da se javi gasna gangrena, posavetujete se sa lekarom o drugim načinima prevencije infekcije.