Hematokrit (HCT nalaz krvi) Šta znače povišene i snižene vrednosti

0
10149
Hematokrit

ŠTA JE HEMATOKRIT  i zašto nalaz krvi pokazuje da je snižen ili povišen? Brojne su analize krvi u kojima će biti prikazane vrednosti HCT – kompletna krvna slika (KKS) je najčešća takva analiza.

Mnogo je onih koji dobiju nalaze kompletne krvne slike i počnu da se pitaju šta znači vrednost HCT.

HCT je oznaka za hematokrit. Postoje i druge oznake za hematokrit, kao što su PCV (puni volumen eritrocita/packed cell volume) i EVF (frakcija volumena eritrocita/erythrocyte volume fraction).

Pošto ste tek sada potpuno zbunjeni, dozvolite da vam objasnimo šta sve ovo zapravo znači.

HCT hematokrit

HCT, odnosno hematokrit, predstavlja zapreminu (ili postotak) crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) u krvi. Stručnim jezikom rečeno – volumen eritrocita u jedinici pune krvi.

HCT hematokrit daje sliku o broju crvenih krvnih zrnaca u krvotoku. Vrednost hematokrita predstavlja zapreminu crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) prisutnih u krvi. Ova vrednost nam govori koliko prostora zauzimaju eritrociti u datoj zapremini krvi. Određivanjem vrednosti hematokrita meri se prostor koji zauzimaju eritrociti zbijeni u uzorku krvi.

Vrednosti hematokrita se uvek predstavljaju u procentima.

Na primer, ako se kod odraslog muškarca očitava vrednost hematokrita od 35%, to ukazuje da se u uzorku od 100ml krvi nalazi 35ml crvenih krvnih zrnaca. Kao što znamo, krv se sastoji uglavnom od plazme (tečni deo krvi), crvenih krvnih zrnaca (RBC/eritrociti)) i belih krvnih zrnaca (WBC/leukociti). Eritrociti i leukociti cirkulišu u organizmu kroz krvotok i ostaju suspendovani u krvi (tačnije, u tečnom matriksu krvi, odnosno plazmi).

Od ukupne količine krvi, plazma čini 55% i sastoji se od rastvorenih proteina i glukoze. Stoga, kada postotak eritrocita poraste ili opadne, u odnosu na zapreminu plazme, to predstavlja razlog za brigu. Ovo može da se otkrije pomoću provere nivoa hematokrita, prilikom koje se uzima uzorak krvi pacijenta da bi se ustanovila proporcija crvenih krvnih zrnaca.


Vrednosti hematokrita

ggt krvna slika

Vrednost hematokrita kod muškaraca i žena nije isti. Nalaz će pokazati različite vrednosti u zavisnosti od pola pacijenta. Poznato je da je vrednost hematokrita viša kod muškaraca nego kod žena. Još jedan faktor koji utuče na vrednost hematokrita je uzrast.

Jednostavno rečeno, vrednost hematokrita će se razlikovati kod dece i odraslih. Sa godinama, vrednost hematokrita se koleba, ali nikada ne prelazi više od 70%.

Vrednosti kod odraslih

Normalne vrednosti hematokrita se kreću u sledećem opsegu:

 • kod žena: 36,1 – 44,3%
 • kod muškaraca: 40,7 – 50,3%

Kod žena je vrednost obično između 37% i 48%. Nasuprot tome, kod muškaraca se ove vrednosti kreću između 41 i 50,3%.

Vrednosti kod dece

 • kod novorođenčadi: 42 – 65%
 • bebe stare 2 meseca: 28 – 55%
 • bebe stare 3 meseca: 30 – 36%
 • deca u starosnoj grupi od 6 – 12 godina:  35 – 46%
 • zdravi dečaci u starosnoj grupi od 12 – 18 godina: 36 – 49%
 • zdrave devojčice u starosnoj grupi od 12 – 18 godina: 36 – 46%

Dakle, šta vrednost HCT u VAŠOJ krvi znači?

Vrednost hematokrita u individualnim nalazima može da bude prosečna, povišena ili snižena u odnosu na referentne (prosečne) vrednosti.

Visok HCT često je posledica:

 • dehidracije (što je i najčešći uzrok)
 • apneje u snu (prestanka disanja u snu)
 • policitemije vere (poremećaj koji dovodi do stvaranja prekomernog broja eritrocita)
 • hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP)
 • upotrebe anaboličkih steroida (terapija koja se koristi nakon većih hirurških zahvata, , kod dece sa poremećajem rasta i kod pacijenata sa poremećajem koštane srži)
 • sindrom propusnih kapilara (može da se javi usled nekih oboljenja, ali i kao neželjeno dejstvo nekih lekova)

Nizak HCT često je posledica:

 • anemije (najčešći uzrok)
 • nekih oblika kancera
 • gubitka krvi (na primer, unutrašnjeg krvarenja)
 • nedostataka vitamina
 • nedostataka minerala
 • ciroze jetre
 • trudnoća

Hematokrit u trudnoći

Nizak hematokrit u trudnoći je prilično česta pojava.Kod trudnica se zapremina krvne plazme povećava za 45 – 50%. Premda istovremeno raste i zapremina eritrocita, ovaj porast je zanemarljiv u odnosu na zapreminu plazme. Posledica ovog stanja je da tokom trudnoće vrednost hematokrita opada.Ipak hematokrit nizak u trudnoći nije razlog za veliku zabrinutost jer se posle porođaja vraća u normalu.


Želite li dalje da istražite svoje nalaze?

Ako je vrednost HCT u krvi viša od prosečne, pre svega obratite pažnju na hidraciju organizma.

Da li svakodnevno pijete dovoljno vode?

Da li se hranite na način koji može da dovede do dehidracije?

Ako je vrednost HCT u krvi niža od prosečne, prvo što bi trebalo da proverite je da li ste anemični.

Postoje brojni oblici anemije, koji će se pokazati prilikom analize krvi.


Povišen hematokrit

Poremećaj normalne vrednosti hematokrita, koji traje prilično dugo, može da bude simptom širokog spektra zdravstvenih problema. Poremećaji krvi, kao što je policitemija vera, problemi sa srcem i bubrezima i uzimanje anaboličkih steroida, spadaju u neke faktore koji mogu biti uzrok za visok hematokrit.

Druge uzroke ćemo detljno navesti u nastavku članka.


Dehidracija

Smanjeni nivo tečnosti u organizmu nije ništa drugo do dehidracija. Dehidracija dovodi do smanjenja količine plazme. Plazma je tečni deo krvi u kome se nalaze crvena i bela krvna zrnca. Kada se udo plazme smanji, organizam pokazuje povišen hematokrit. U ovom slučaju, da bi se vrednost hematokrita vratila na normalnu, dovoljno je da se pije dovoljna količina vode. Obnavljanje zaliha vode u organizmu je ključno za smanjenjehematokrita u krvi.


Policitemija vera

Policitemija vera je poremećaj koštane srži koji karakteriše povišen broj crvenih krvnih zrnaca. Koštana srž, nežno tkivo u koštanoj šupljini, odgovorna je za proizvodnju crvenih krvnih zrnaca. Kod policitemije vere koštana srž ne funkcioniše pravilno, što dovodi do porasta broja eritrocita, a time i do toga da vrednost hematokrita raste iznad 55%.


Dijareja

Ovo stanje koje dovodi do ekskrecije vodnjikave stolice, za posledicu ima prekomeran gubitak tečnosti  organizmu. Usled toga može da se smanji zapremina plazme i poveća broj crvenih krvnih zrnaca, što na kraju dovodi da hematokrit u krvi bude visok.


Eritrocitoza

Povišen HCT može da bude i posledica eritrocitoze, oboljenja sličnog policitemiji veri, koje dovodi do porasta broja crvenih krvnih zrnaca. Ovo oboljenje je prvenstveno bilo pripisivano abnormalnostima matičnih ćelija koštane srži, ali može da se javi i usled sekundarnih faktora, kao što je hronična bolest pluća.


Problemi sa plućima

Kada pluća ne mogu organizmu da isporuče dovoljno kiseonika, bubrezi reaguju tako što povećavaju proizvodnju crvenih krvnih zrnaca. Porast broja transportera kiseonika zadovoljava potrebe organizma. Abnormalno visoke vrednosti HCT često se povezuju sa hroničnim plućnim bolestima, kao što je emfizem, oblik hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP), koji dovodi do progresivnog propadanja vazdušnih kesica u plućima (alveola).


Adisonova bolest

Kod ovog oboljenja, nadbubrežne žlezde, smeštene iznad bubrega, ne mogu da proizvode hormone (aldosteron i kortizol) u dovoljnoj meri. Ovi hormoni imaju ključnu ulogu kod regulacije krvnog pritiska. Primećeno je da analiza krvi kod osoba sa Adisonovom bolešću pokazuje abnormalno visoke vrednosti HCT.


Kongenitalna srčana mana (KBS)

Ovo je urođeni defekt (urođena srčana mana) kod koga srčane strukture nisu pravilno razvijene. Ovo ometa cirkulaciju krvi kroz srce. Nizak nivo kiseonika je karakterističan za pacijente sa KBS-om. Posledica takvog stanja je da organizam proizvodi veći broj crvenih krvnih zrnaca (prenosnika kiseonika) da bi popravio nivo kiseonika. Usled toga dolazi do povećane proizvodnje eritrocita, što može da izazove i da nivo hematokrita raste iznad normalnih vrednosti.


Opekotine

Teške opekotine mogu značajno da smanje količinu krvne plazme i povećaju broj eritrocita u krvi. Ovo se na kraju manifestuje kao povišen hematokrit.


Pušenje

Povišen hematokrit se uočava i kod osoba koje puše. Pušenje skuplja krvne sudove i smanjuje dotok kiseonika do različitih delova organizma. U pokušaju da poveća zalihe kiseonika, organizam povećava proizvodnju crvenih krvnih zrnaca (koja su zadužena za prenos kiseonika), a to na kraju dovodi do povišene vrednosti hematokrita.


Velika nadmorska visina

Boravak (i život) na većim nadmorskim visinama, na primer u planinskim odmaralištima, takođe može da poveća vrednost hematokrita. Poznata je činjenica da je na većim nadmorskim visinama koncentracija kiseonika u vazduhu uvek manja od normalne. U takvim okolnostima organizam povećava proizvodnju crvenih krvnih zrnaca da bi nadoknadio potrebe za kiseonikom. Sve navedeno doprinosi i povećanju zapremine crvenih krvnih zrnaca.


EPO doping (krvni doping)

Epogen, ili EPO, je lek za podsticanje stvaranja eritrocita, a koristi se prvenstveno za lečenje anemije (malog broja eritrocita). Međutim, sportisti ga obično zloupotrebljavaju da bi poboljšali fizičku spremnost. Sportisti koji uzimaju velike doze EPO-a verovatno će imati značajan porast broja crvenih krvnih zrnaca, što može da dovede do porasta vrednosti HCT.


Snižen hematokrit

Ako krvna slika pokazuje snižen hematokrit, to je razlog za zabrinutost i nešto što ne sme da se ignoriše. Umor, malaksalost i vrtoglavica, samo su neki od najčešćih simptoma snižene vrednosti hematokrita.Nizak hematokrit najčešće je povezan sa niskim nivoom hemoglobina i trudnoćom. U najčešće uzroke koji dovode do sniženih vrednosti HCT spadaju i ovi koje ćemo navesti u nastavku članka.


Anemija

Usled anemije dolazi do značajnog opadanja broja crvenih krvnih zrnaca. Kada je broj eritrocita previše nizak, dolazi do naglog pada vrednosti hematokrita. U stvari, osobe sa niskim vrednostima hematokrita smatraju se anemičnim. Anemija se najčešće dijagnostikuje kod osoba koje pate od nedostatka gvožđa. Opseg vrednosti hematokrita između 32% i 35% smatra se blagom anemijom, ali ako je vrednost hematokrita ispod 28%, verovatno će se javiti simptomi poput stalnog umora i nedostataka energije.


Hemoliza

Usled ovog stanja dolazi do prevremenog odumiranja crvenih krvnih zrnaca. Drugim rečima, hemoliza skraćuje životni vek eritrocita, dovodeći do značajnog smanjenja broja ovih ćelija krvi, a time izaziva snižen hematokrit u krvi.


Nedostatak hranljivih materija

Vitamin B12, gvožđe i folat (vitamin B9) imaju ključnu ulogu u stvaranju eritrocita. Nedostatak bilo kog od ovih nutrijenata, može da dovede do opadanja broja crvenih krvnih zrnaca, što dalje vodi sniženim vrednostima HCT.


Krvarenje

Unutrašnje krvarenje usled prisustva ulkusa (čireva) u digestivnom traktu, takođe može da smanji vrednost hematokrita. Težak gubitak krvi usled spoljašnjih rana ili tokom menstruacije, takođe mogu da budu odgovorni za snižen hematokrit.


Otkazivanje bubrega

Niža od normalne vrednosti hematokrita može da bude i znak otkazivanja bubrega, odnosno nesposobnosti bubrega da obavljaju svoje neophodne funkcije. Otkazivanje bubrega može da bude akutno (rapidno opadanje funkcije bubrega) ili može da nastupi postepeno tokom vremena. U oba slučaja, prostor koji crvena krvna zrnca zauzimaju u krvi je previše mali da bi obezbedio održivost.


Citostatici

Lekovi koji se obično koriste za hemoterapiju, odnosno lečenje raka, takođe mogu da imaju negativan uticaj na normalan broj eritrocita. Ovi medikamenti koji su osmišljeni tako da uništavaju ćelije raka, mogu da uništavaju i zdrava crvena krvna zrnca. Usled toga može da dođe do smanjenja zapremine eritrocita u krvi.


Lekovi

Neki lekovi, takođe, mogu da utiču na nalaz hematokrita. Osobe koje uzimaju antibiotike, kao što su hloramfenikol i penicilin, izložene su povećanom stepenu rizika od pojave anemije, usled čega može da dođe do opadanja vrednosti hematokrita.

Osobe koje pate od reumatoidnog artritisa i leukemije, takođe imaju i vrednost hematokrita koja je niža od normalne. Sve u svemu, abnormalno povišena ili snižena vrednost hematokrita jeste razlog za zabrinutost i zahteva ispitivanje osnovnog uzroka, kao i preduzimanje adekvatnog lečenja.


Da li ste znali?

Obično je normalna vrednost hematokrita kod muškaraca približno 45%, a kod žena oko 40%.

Vrednost hematokrita da je sliku o broju crvenih krvnih zrnaca u krvotoku. Vrednost hematokrita predstavlja zapreminu crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) prisutnih u krvi. Ova vrednost nam govori koliko prostora zauzimaju eritrociti u datoj zapremini krvi. Određivanjem vrednosti hematokrita meri se prostor koji zauzimaju eritrociti zbijeni u uzorku krvi.

Vrednost hematokrita se uvek predstavlja u procentima. Na primer, ako se kod odraslog muškarca očitava vrednost hematokrita od 35%, to ukazuje da se u uzorku od 100ml krvi nalazi 35ml crvenih krvnih zrnaca. Kao što znamo, krv se sastoji uglavnom od plazme (tečni deo krvi), crvenih krvnih zrnaca (RBC/eritrociti)) i belih krvnih zrnaca (WBC/leukociti). Eritrociti i leukociti cirkulišu u organizmu kroz krvotok i ostaju suspendovani u krvi (tačnije, u tečnom matriksu krvi, odnosno plazmi).

Od ukupne količine krvi, plazma čini 55% i sastoji se od rastvorenih proteina i glukoze. Stoga, kada postotak eritrocita poraste ili opadne, u odnosu na zapreminu plazme, to predstavlja razlog za brigu. Ovo može da otkrije krvna slika pomoću provere nivoa hematokrita, prilikom koje se uzima uzorak krvi pacijenta da bi se ustanovila proporcija crvenih krvnih zrnaca.

Autor teksta Dr. Bojan Urosevic

Izvori: (1) (2) (3) (4)