Kalprotektin u stolici test za detekciju upale – informacije za pacijenta

0
9661
kaloprotektin u stolici

Poznat i kao: fekalni kalprotektin

Formalni naziv: kalprotektin

Fekalni kalprotektin test

Kako se koristi?

Fekalni kalprotektin test je laboratorijska analiza stolice kod dece i  odraslih koja služi za detekciju upale u crevima. Zapaljenje creva je povezano sa, na primer, nekim bakterijskim infekcijama i, kod osoba sa zapaljenskim bolestima creva (IBC), sa učinkom i težinom  bolesti. Kalprotektin test nije dijagnostički ali može da se koristi za utvrđivanje razlike između zapaljenskih i nezapaljenskih poremećaja, kao i za kontrolisanje težine zapaljenskih bolesti creva.

Kaloprotektin referentne vrednosti

Manje od 30 µg/g rezultat je negativan

Preko 30 µg/g rezultat (nalaz) je pozitivan

  • 30 – 70 µg/g – ponavljanje pretrage
  • 70 – 200 µg/g blaga organska bolest
  • više od 200 µg/g aktivna upala creva

Rezultat je pozitivan kad su vrednosti veće od 30 µg/g nalaze se kada je prisutne upale creva, kao što je Kronova bolest, ulcerozni kolitis, divertikulitis,polipi u crevima, tumor itd.

Lekar može da zatraži da ispita kaloprotektin u stolici i da vas uputi na test da bi lakše ustanovio uzrok uporne vodene ili krvave dijareje koja se javlja i kod dece i kod odraslih. Kaloprotektin test može da se preporuči uz ostale analize stolice, kao što su koprokultura (mikrobiološki pregled uzorka stolice) kojom se detektuje prisustvo bakterija uzročnika infekcije, test na prisustvo parazita u stolici (O&P test), pregled belih krvnih zrnaca u stolici i/ili test na prisustvo okultne krvi u stolici (FOB test). Ukoliko lekar sumnja na upalu, može da vas uputi i na laboratorijske analize krvi koje detektuju prisustvo upale u organizmu, kao što su CRP test (merenje C-reaktivnog proteina koji je upalni marker) ili sedimentacija eritrocita kada CRP nije dostupan.

Testiranje se obavlja i radi utvrđivanja uzroka simptoma i zbog isključivanja drugih oboljenja sa sličnim simptomima. To znači da ako kaloprotektin u stolici nije dovoljan za dijagnozu moguće je da vas upute na dodatne preglede, analize i testove krvi i stolice, što zavisi od uzročnika na koje se sumnja.

Priprema za test

Uzorak stolice sami nosite na analaizu.Treba uzeti uzorak veličine zrna pasulja, staviti u posudu za test stolice koja se kupuje u apoteci.Uzorak treba odneti u laboratorij u roku dva sata.

Kaloprotektin u stolici se ne meri za vreme proliva i za vreme menstruacije.

Test kojim se utvrđuje kaloprotektin u stolici se obavlja i da bi se lakše utvrdilo da li je potreban endoskopski pregled u slučaju sumnje na zapaljenske bolesti creva. Dijagnostikovanje zapaljenskih bolesti creva se najčešće obavlja endoskopskim pregledom (kolonoskopija ili sigmoidoskopija) pri čemu se posmatraju creva i uzima mali uzorak tkiva (biopsija) radi ispitivanja prisustva upale i promena u strukturi tkiva. Ovo testiranje je invazivno i retko je neophodno kada ne postoji upala.

Fekalni kalprotektin test se obavlja i kada se kod osoba koje imaju zapaljenske bolesti creva pojave simptomi koji ukazuju na to da je upala buknula, radi utvrđivanja aktivnosti bolesti, kao i zbog procene stadijuma. Na primer, ako pacijent ima umereno povišen kalprotektin u stolici, testiranje može da se ponovi nakon nekoliko nedelja da bi se utvrdilo da li je i dalje umereno povišen ili se vratio na normalan nivo.

Kada se pacijent upućuje na fekalni kalprotektin test ?

Pacijent se upućuje na fekalni kalprotektin test kada ima simptome koji ukazuju na upalu digestivnog trakta i kada lekar želi da proveri da li je reč o zapaljenskoj bolesti creva ili se radi o oboljenju creva koje nije zapaljensko.

Znakovi i simptomi zapaljenskih bolesti creva se razlikuju od osobe do osobe i tokom vremena. U njih spadaju jedan ili više nabrojanih:

  • krvava ili vodena dijareja
  • stomačni grčevi ili bolovi
  • temperatura
  • mršavljenje
  • krvarenje iz rektuma
  • malaksalost

Kada lekar želi da utvrdi da li je ili nije potrebno upućivanje pacijenta na endoskopski pregled (kolonoskopija ili sigmoidoskopija), može da zatraži fekalni kalprotektin test.

Ako je kod pacijenta dijagnostikovana zapaljenska bolest creva, fekalni kalprotektin test može da bude neophodan uvek kada postoji sumnja da je upala buknula, pošto se njime utvrđuje aktivnost bolesti i procenjuje ozbiljnost.

Šta znače rezultati fekalnog kalprotektin testa?

Povišen kalprotektin u stolici ukazuje da je upala verovatno prisutna u crevima ali ne može da pokaže ni lokaciju ni uzrok. Uopšteno, stepen procene je povezan sa stepenom upale.

Visok kalprotektin u stolici se viđa kod pacijenata obolelih od zapaljenskih bolesti creva, ali i kod onih sa bakterijskim infekcijama, nekim infekcijama parazitima, kao i kod osoba obolelih od kolorektalnog kancera. Endoskopija (kolonoskopija ili sigmoidoskopija) može da bude kontrolni pregled koji će pomoći da se utvrde uzrok upale, znakovi i simptomi.

Kod osoba kojima je zapaljenska bolest creva tek dijagnostikovana, kalprotektin u stolici može da bude visok.

Nizak nivo kalprotektina u stolici znači da su znakovi i simptomi najverovatnije posledica nekog poremećaja creva koji nije zapaljenski. U primere spadaju virusne infekcije digestivnog trakta i sindrom nervoznih creva. Za razliku od zapaljenskih bolesti creva, sindrom nervoznih creva ne izaziva upalu. Umesto toga, izaziva stomačne bolove koji liče na grčeve i spazme sa nastupima dijareje i/ili konstipacije. Kod osoba sa niskim nivoom kalprotektina u stolici, endoskopija obično nije potrebna, a nije ni od koristi.

Umereno povišeni nivo kalprotektina u stolici može da ukazuje na to da postoji neka upala ili da se stanje pacijenta pogoršava. Ponovljeni fekalni kalprotektin test sa rezultatima koji i dalje pokazuju umereno povišeni nivo kalprotektina ili porast nivoa, znači da će pacijent biti upućen na dodatna ispitivanja, a moguće i endoskopiju.

Da li bi trebalo još nešto da znamo o kalprotektinu?

Bilo šta što izaziva upalu u crevima može da dovede do porasta nivoa kalprotektina i u tim slučajevima je kaloprotektin u stolici pozitivan tj. nivo je povišen u odnosu na referntne vrednosti.

Kaloprotektin u stolici može da bude povišen i kada postoji oštećenje tkiva creva i krvarenje, što se ponekad viđa kod korišćenja nesteroidnih antiinflamatornih lekova, poput ibuprofena.

Fekalni kalprotektin je povezan sa još jednim pregledom stolice, prisustvom laktoferina u stolici. Bela krvna zrnca u stolici luče obe supstance koje su povezane sa upalama creva.

U nekim slučajevima, kalprotektin u stolici može da bude nizak čak i kada postoji upala (lažno negativni rezultat). Ovo se najčešće sreće kod dece.