Krvna slika: ALT u krvi (alanin aminotransferaza) referentne vrednosti, povišen, smanjen

0
5887
krvna slika alt

ZAŠTO SE RADI ALT analiza krvi? Određivanjem katalitičke aktivnosti alanin aminotransferaze (ALT), odnosno ALT testom meri se nivo ALT u krvi. ALT je enzim koji proizvode ćelije jetre.

Jetra je najveća žlezda u ljudskom organizmu. Ona ima nekoliko važnih funkcija, uključujući:

 • stvaranje proteina
 • skladištenje vitamina i gvožđa
 • uklanjanje toksina iz organizma
 • proizvodnja žuči, koja pospešuje varenje

Proteini koji se zovu enzimi, pomažu jetri da razlaže druge proteine, tako da organizam može lakše da ih apsorbuje. Alanin aminotransferaza (ALT) je jedan takav enzim. Ima izuzetno važnu ulogu u metabolizmu, procesu u kome se hrana pretvara u energiju.

ALT se normalno nalazi i ćelijama jetre (hepatocitima, koji čine 70 – 80% mase jetre). Međutim, kada je jetra oštećena ili pod upalom, može da dođe do ispuštanja ALT u krvotok. Ovo je uzrok za povišen ALT u serumu krvi.

Krvna slika ALT, lekarima može da pomogne da ispitaju funkciju jetre ili da odrede osnovni uzrok problema sa jetrom. Određivanje nivoa ALT, odnosno određivanje katalitičke aktivnosti ALT u krvi, često je deo inicijalnog skrininga na bolesti jetre.

ALT analiza krvi poznata je i kao test glutaminsko piruvinske transaminaze ili test alanin transaminaze.


Ko bi trebalo da uradi ALT analizu krvi?

ALT analiza krvi se često koristi radi utvrđivanja povrede ili otkazivanja jetre. Lekar može da zatraži da se uradi krvna slika da bi se utvrdio nivo ALT enzima ako imate simptome bolesti jetre, u koje spadaju:

 • žutica, odnosno žutilo beonjača ili kože
 • tamna mokraća
 • mučnina
 • povraćanje
 • bol u desnom gornjem kvadrantu abdomena

Oštećenje jetre obično dovode do povišenog nivoa ALT. ALT analiza krvi može da izmeri nivo aktivnosti ALT u krvotoku, ali ne može da pokaže razmeru oštećenja jetre, niti u kojoj meri je prisutna fibroza (nakupljanje vezivnog tkiva) ili ožiljačno tkivo (obično usled ciroze). Krvna slika ALT ne može ni da predvidi koliko će teško postati oštećenje jetre.

ALT analiza krvi se najčešće radi sa proverom drugih enzima jetre. Proveravanje nivoa ALT zajedno sa nivoima drugih enzima, lekaru može da pruži detaljniji uvid u problem sa jetrom.

ALT test može da se obavi radi:

 • praćenja napretka bolesti jetre, kao što su hepatitis ili otkazivanje jetre
 • procene da li je vreme da se počne lečenje bolesti jetre
 • procene delotvornosti lečenja

Kako se priprema za ALT test?

ALT test ne zahteva neke posebne pripreme. Međutim, trebalo bi da obavestite lekara o svim lekovima (prepisanim ili ne) koje uzimate. Neki lekovi mogu da utiču na nivo ALT u krvi. Lekar može da vam kaže da određene lekove izbegavate u nekom vremenskom periodu pre davanja krvi na analizu.


Šta znače rezultati ALT testa?

Normalni rezultati i referentne vrednosti

Normalna vrednost ALT u krvi kreće se u opsegu vrednosti između 7 i 55 internacionalnih jedinica politru krvi (IJ/l), ali opseg referentnih vrednosti može da se razlikuje u zavisnosti od ustanove. Na ovaj opseg vrednosti mogu da utiču neki faktori, uključujući pol i starost.


ALT povišen ili snižen

Vrednosti ALT koje su više od normalnih mogu da ukazuju na oštećenje jetre.

Povišen ALT u krvi može da bude posledica sledećeg:

 • hepatitisa, odnosno zapaljenskog oboljenja jetre
 • ciroze, odnosno formiranja ozbiljnih ožiljaka na jetri
 • odumiranja tkiva jetre
 • tumora ili raka jetre
 • nedovoljnog dotoka krvi u jetru
 • hemohromatoze, odnosno poremećaja koji dovodi do nakupljanja gvožđa u organizmu
 • mononukleoze, odnosno infekcije koju najčešće izaziva Epštajn-Barov virus
 • pankreatitisa, odnosno upale pankreasa

U većini slučajeva, smanjen ALT u krvi ukazuje na zdravu jetru. Međutim, ispitivanja pokazuju da niže od normalnih vrednosti ALT u krvi mogu da se povežu sa povećanom dugoročnom smrtnošću. Ukoliko ste zabrinuti zbog sniženih vrednosti ALT, porazgovarajte o tome sa svojim lekarom.

Ukoliko rezultati ALT testa ukazuju na oštećenje ili bolest jetre, možda ćete morati da se podvrgnete dodatnim ispitivanjima da bi se utvrdio osnovni uzrok problema, kao i najbolji način za lečenje.


Kako se obavlja ALT analiza krvi?

ALT analiza krvi podrazumeva uzimanje malog uzorka krvi, na opisani način:

 1. laboratorijski tehničar antiseptikom čisti površinu kroz koju će uvesti iglu u venu
 2. potom vezuje elastičnu gumenu podvesku oko nadlaktice, čime prekida dotok krvi, a vene čini uočljivijima
 3. kada pronađe venu, tehničar u nju uvodi iglu, što može da stvori osećaj štipanja ili uboda
 4. krv ističe u epruvetu prikačenu na drugu kraj igle (ponekad će biti potrebno više od jedne epruvete krvi)
 5. pošto je prikupljena dovoljna količina krvi, skida se elastična podveska i igla se izvodi iz vene, a na mesto uboda se stavlja sterilna gaza, koja se pričvršćuje flasterom
 6. potom se uzorak krvi šalje u laboratoriju na analizu
 7. rezultati analize se šalju lekaru, koji može da vam zakaže termin da bi vam detaljno objasnio laboratorijske nalaze

Da li postoji neki rizik povezan sa ALT testom?

ALT analiza krvi je jednostavan pregled krvi koji nosi malo rizika. Ponekad u zoni uboda može da se pojavi podliv. Pojava podliva može da se spreči odmah nakon izvođenja igle iz vene, pritiskom na mesto uboda, u trajanju od nekoliko minuta.

U veoma retkim slučajevima, tokom ili nakon ALT testa može da dođe do sledećih komplikacija:

 • jako krvarenje na mestu uboda
 • nakupljanje krvi ispod kože, pojava koja se zove hematom
 • ošamućenost ili gubitak svesti pri pogledu na krv
 • infekcija mesta uboda