Krvna slika RBC – na koje bolesti ukazuju povišene i snižene vrednosti

0
4055
eritrociti u krvi

ŠTA JE RBC Analiza krvi RBC (engl. red blood cells/crvena krvna zrnca) koristi se za proveru veličine crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) i količine hemoglobina u krvi.


RBC analiza je deo kompletne krvne slike (KKS), koja se koristi za proveru zdravlja krvi. Obično vrednosti crvenih krvnih zrnaca pomažu kod dijagnostikovanja različitih oblika anemije i olakšavaju identifikovanje uzroka malog broja crvenih krvnih zrnaca.

Crvena krvna zrnca izgledaju kao krofne sa udubljenjem u sredini i prenose kiseonik kroz organizam. Crvena krvna zrnca su neophodna i za uklanjanje ugljen dioksida iz organizma. Ako su vrednosti RBC u krvi abnormalne, moguće je da se lako umarate, imate kratak dah, vrtoglavicu i bledilo.

rbc u krvi


Neki od najčešćih razloga za probleme koji se vide u rezultatima analize eritrocita RBC, jesu nedostatak gvožđa i vitamina B12 u ishrani, gubitak krvi ili gastrointestinalni poremećaji. Obično, kada smanjene ili povećane vrednosti RBC ukazuju na prisustvo nekog problema, lekar traži dalje analize da bi utvrdio tačan uzrok.

Veoma često povećanje nivoa gvožđa u organizmu ili lečenje osnovnog uzroka pomažu da se broj crvenih krvnih zrnaca eritrocita vrati u normalni opseg.

U ovom članku ćemo vam predstaviti 3 glavne komponente analize RBC kada se radi krvna slika i uzroke zbog kojih njihove vrednosti mogu da budu niske ili abnormalno visoke.


Šta su analize RBC i čemu služe?

crvena krvna zrnca
Analize RBC u krvi sastoje se od 3 glavne komponente. Ove komponente se zovu eritrocitne konstante. Eritrocitne konstante se izračunavaju iz broja eritrocita, koncentracije hemoglobina i hematokrita, a važne su zato što daju informaciju o kvalitetu eritrocita.

U njih spadaju:

 • MCV – (engl. mean cell volume) – prosečni volumen eritrocita – informacija o veličini eritrocita.
 • MCH – (engl. mean cell hemoglobin) – prosečna količina hemoglobina u eritrocitu
 • MCHC – (engl. mean cell hemoglobin concentration) – prosečna koncentracija hemoglobina po litru eritrocita

U publikaciji Kliničke metode objavljeno je da se vrednosti crvenih krvnih zrnaca koriste za utvrđivanje uzroka različitih oblika anemije. Pored ukupnog broja crvenih krvnih zrnaca, u obzir se uzima i mera varijabilnosti veličine eritrocita (RDW).

Prema Internacionalnom žurnalu laboratorijske hematologije, morfologija crvenih krvnih zrnaca je posmatranje oblika, boje, veličine i poretka crvenih krvnih zrnaca. Morfološke karakteristike RBC mogu da pomognu pri utvrđivanju da li je anemija posledica nepravilne sinteze DNK, koja negativno utiče na proizvodnju crvenih krvnih zrnaca.

Povećan ili snižen  RBC u krvi može da se javi iz brojnih razloga. Na primer, anemiju možete da imate zato što vaš organizam ne proizvodi dovoljno crvenih krvnih zrnaca. Gubitak krvi tokom obilne menstruacije može da bude uzrok pada nivoa hemoglobina u krvi. U nekim slučajevima, anomalije koje se odražavaju na vrednosti RBC koje pokazuje krvna slika, posledica su prebrze razgradnje crvenih krvnih zrnaca.


Normalne vrednosti RBC u krvi

Broj eritrocita u krvi, kao deo kompletne krvne slike, može da pomogne pri utvrđivanju količine hemoglobina u krvi.

Normalan broj crvenih krvnih zrnaca (RBC) trebalo bi da se kreće u opsegu od 4,7 – 6,1 ćelije/µl (ćelija po mikrolitru krvi) za muškarce i 4,2 – 5,4 ćelije/µl za žene.

Međutim, kod dijagnostikovanja različitih oblika anemije, kompletna krvna slika (KKS) samo je jedan segment priče. Lekari moraju da provere i eritrocitne konstante, odnosno da znaju nivo MCV, MCH i MCHC.

Prosečni volumen eritrocita (MCV) meri se femtolitrima (fl), što je ista količina kao i jedan kubni mikrometar, prosečna količina hemoglobina u eritrocitu (MCH) pikogramima (pg), a prosečna koncentracija hemoglobina (MCHC) gramima po decilitru (g/dl).

Normalne vrednosti MCV – Normalna vrednost prosečnog volumena eritrocita (MCV) trebalo bi da se kreće u opsegu od 80 – 100fl.

Normalne vrednosti MCH – Normalna vrednost prosečne količine hemoglobina u eritrocitu trebalo bi da bude 29±2pg po jednoj ćeliji krvi.

Normalne vrednosti MCHC – Normalne vrednosti prosečne koncentracije hemoglobina (MCHC) kod odraslih osoba  trebalo bi da se kreću u opsegu od 33 – 36g/dl.

Povišen i snižen RBC u krvi

Ukoliko vaši rezultati kompletne krvne slike pokazuju abnormalne vrednosti RBC, nastavite da čitate da biste saznali šta su razlozi za takve rezultate.


Povišena vrednost MCV

Šta znači kada je vrednost MCV u krvi veća od 100fl? U nastavku ćemo navesti neke od uzroka.

 • Nedostatak vitamina

Čest razlog za vrednosti MCV (prosečni volumen eritrocita) koje su više od normalnih, jeste nedostatak vitamina B9 (folata) ili B12. I folat i vitamin B12 su od presudne važnosti za pravilno funkcionisanje mozga i jačanje imunog sistema, a jedan od simptoma nedostatka vitamina B12 je stalna glavobolja ili migrena.

Studija koja je objavljena u časopisu Klinička medicina i istraživanje, otkrila je da su eritrociti čija je veličina veća od normalne, česta posledica nedostataka vitamina B12 ili folata. Otkriveno je da nizak nivo vitamina B12 i B9 utiče na sintezu DNK i proizvodnju crvenih krvnih zrnaca.

 • Bolesti jetre

Povišene vrednosti MCV mogu da budu i znak bolesti jetre, jer loše funkcionisanje jetre dovodi do porasta prosečne zapremine crvenih krvnih zrnaca.

Prema dr Lorensu Notu, sa veb-sajta Patient.info, hronične bolesti jetre mogu da osiromaše zalihe vitamina B12. To će dovesti do povećanja prosečne zapremine eritrocita i pojave makrocitoze (uvećanih eritrocita), a time i do makrocitnog oblika anemije.

 • Prekomerno konzumiranje alkohola

Prekomerno konzumiranje alkohola spada u one navike koje dovode do oštećenje jetre i njenog smanjenog funkcionisanja. Istraživači sa Američke akademije porodičnih lekara kažu da povišene vrednosti MCV često mogu da se vide kod alkoholičara. Razlog tome je da velike količine alkohola utiču na način stvaranja crvenih krvnih zrnaca u jetri.

 • Hipotireoza (nedovoljno aktivna štitna žlezda)

Ako često osećate umor, dobijate na težini, imate naduveno lice i vrednost MCV iznad 100fl, moguće je da patite od nedovoljno aktivne štitne žlezde.

Studija koja je objavljena u Iranskom žurnalu pedijatrije, hematologije i onkologije, otkrila je da je vrednost MCV povišena kod osoba koje pate od problema sa štitnom žlezdom. Istraživači su otkrili da funkcija štitne žlezde utiče na proizvodnju crvenih krvnih zrnaca i može da utiče na vrednosti RBC u krvi.

 • Lekovi

U još jedan od uzroka zbog koga se u KKS javljaju povišene vrednosti prosečne zapremine eritrocita, spadaju i neki lekovi. Žurnal Klinička medicina i istraživanje objavio je da u neželjeno dejstvo nekih lekova, spada i povećanje vrednosti MCV bez prisustva anemije.


Snižena vrednost MCV

Znakovi anemije javljaju se i kada je prosečan volumen eritrocita previše mali i ima vrednost ispod 80fl. Ov su neki od uzroka snižene vrednosti MCV.

 • Nedostatak gvožđa

Ukoliko rezultati koje pokazuje kompletna krvna slika pokažu vrednosti MCV koje su niže od 80fl (mikrocitoza), to bi mogao da bude pokazatelj anemije usled nedostatka gvožđa.

Anemija usled nedostatka gvožđa može da nastane iz brojnih razloga. Na primer, možda ne konzumirate dovoljno namirnica bogatih gvožđem ili vaš organizam ne apsorbuje dovoljno gvožđa. Prema ekspertu iz oblasti hematologije i onkologije, dr Džejmsu Harperu, rezultati analize krvi u kojima je vrednost MCV snižena, a broj eritrocita povećan, obično ukazuje na anemiju usled nedostatka gvožđa.

U još neke od simptoma anemije usled nedostatka gvožđa spadaju i stalni umor, slaba koncentracija, teško lečenje bolesti i ispucala koža na uglovima usta.

 • Hronično krvarenje

Obilno menstrualno krvarenje ili gastrointestinalni poremećaji mogu da budu uzrok hroničnog gubitka krvi, usled čega će doći do pada vrednosti MCV.

Prema žurnalu Američki porodični lekar, analiza krvi koja pokazuje vrednost MCV nižu od 80fl, često je posledica gubitka krvi. Abnormalna crvena krvna zrnca nastaju kada je prisutno hronično krvarenje, jer organizam ne može brzo da ispuni zapreminu eritrocita.

 • Drugi razlozi snižene vrednosti MCV

Australijski kraljevski koledž patologa izvestio je o razlozima sniženih vrednosti MCV. U neke od razloga spadaju i talasemija (nasledni poremećaj krvi), trovanje olovom, retki nedostaci enzima ili sideroblastna anemija.

Ako patite od obilnih menstruacija, trebalo bi da se posavetujete sa lekarom.

Povišena vrednost MCH

Pogledajmo sada šta mogu da budu uzroci abnormalnih vrednosti MCH (prosečne količine hemoglobina u eritrocitu), odnosno onih koje su više od normalnog opsega i zašto se u jednom eritrocitu javlja veća količina hemoglobina.

 • Disfunkcija jetre

Rezultati KKS u kojima se javljaju vrednosti MCH više od normalnih i visoka vrednost MCV, mogu da budu posledica bolesti jetre. Pravilno funkcionisanje jetre je od presudne važnosti za organizam da bi mogao da proizvodi normalnu količinu hemoglobina.

U žurnalu Lečenje anemije objavljeno je da su bolesti jetre povezane sa različitim oblicima anemije. Visoka vrednost MCH često je povezana sa makrocitnom anemijom, u slučajevima kada jetra ne funkcioniše pravilno.

Još jedan razlog zbog koga može da dođe do problema sa jetrom, koji za posledicu mogu da imaju visoku vrednost MCH, je hronični alkoholizam. Dugogodišnji alkoholizam uzima svoj danak tako što oštećuje jetru i utiče na vrednost MCH. Prema profesoru hematologije dr Vinsentu Herinu, apstiniranje od alkohola može da smanji vrednost MCH u krvi.

 • Nedostatak vitamina B12

Nedostatak vitamina B12, takođe za posledicu ima veću od normalne koncentracije hemoglobina u eritrocitu (MCH).

Prema publikaciji Kliničke metode, nizak nivo vitamina B12 i folata doprinose porastu prosečne koncentracije hemoglobina u eritrocitu (MCH). Uz simptome anemije, mogu da se jave problemi sa spavanjem i promene raspoloženja.


Snižena vrednost MCH

Uobičajenije je da rezultati KKS pokažu niže vrednosti MCH, nego što je to slučaj sa povišenim vrednostima. Evo i nekih od uzroka niže koncentracije hemoglobina u eritrocitu.

 • Anemija usled nedostatka gvožđa

Anemija usled nedostatka gvožđa je stanje kada organizam ne može da proizvede dovoljno hemoglobina, što će se pokazati u rezultatima analize krvi kao snižena vrednost MCH.

Prema specijalisti hematologije, dr Stenliju Šrajeru, lekari proveravaju vrednosti MCH i MCHC da bi, kod sumnje na anemiju, videli da li su njihove vrednosti snižene. Pošto hemoglobin prenosi kiseonik kroz čitav organizam, anemija usled nedostatka gvožđa i nizak nivo hemoglobina izazivaju malaksalost, glavobolju i razdražljivost.

 • Disfunkcija štitne žlezde

Ako imate sniženu vrednost MCH i znakove anemije, lekar može da ispita kako funkcioniše vaša štitna žlezda. Disfunkcija štitne žlezde može da bude uzrok i snižene i povišene koncentracije hemoglobina u eritrocitu.

Na primer, Iranski žurnal pedijatrije, hematologije i onkologije, objavio je da su pacijenti sa prekomerno ili nedovoljno aktivnom štitnom žlezdom pokazivali znakove disfunkcije štitne žlezde. Ponekad su vrednosti MCH bile povišene, ponekad su bile normalne.

 • Operacija želuca

Usled malapsorpcije prouzrokovane operacijom želuca, organizam može da ima problema sa apsorpcijom gvožđa, što za posledicu ima sniženu vrednost MCH.

Prema žurnalu Biomedicinska istraživanja internacional, neke osobe koje su imale operaciju želuca pokazuju simptome anemije. Istraživači su otkrili da gastrički bajpas dovodi do veće podložnosti infekcijama, hroničnim bolestima ili autoimunim poremećajima, što može da ima uticaja na zdravlje krvi.

 • Celijakija

Celijakija je još jedan razlog zbog koga organizam slabo apsorbuje gvožđe, a rezultati analize krvi pokazuju snižene vrednosti MCH.

KKS često pokazuje abnormalne RBC vrednosti kod osoba sa celijakijom. Na primer, Indijski žurnal pedijatrije objavio je da lekari često moraju da saniraju nedostatak gvožđa kod pacijenata sa celijakijom. Nivo gvožđa raste kada se koriste suplementi gvožđa i bezglutenska ishrana. Vremenom, vrednost MCH u krvi počinje da raste.


Abnormalne vrednosti MCHC

Da bi dijagnostikovali uzroke anemije, za lekare je veoma važno da znaju i prosečnu koncentraciju hemoglobina po litru eritrocita.

Umesto količine hemoglobina u eritrocitu (MCH), vrednost MCHC pokazuje količinu sadržaja hemoglobina u određenoj zapremini eritrocita (u litru eritrocita). Dakle, moguće je da osobe koje pate od anemije imaju povišenu vrednost MCH, a normalnu vrednost MCHC. Na primer, u knjizi Klinička praksa navodi se da nedostatak vitamina B12 za posledicu ima eritrocite veće od normalnih, a da hemoglobin ostaje na normalnom nivou.

Šta izaziva abnormalne vrednosti MCHC? Evo nekih od najčešćih uzroka smanjene prosečne koncentracije hemoglobina po litru eritrocita.

Prema brojnim studijama koje su se bavile ispitivanjem vrednosti RBC parametara, uzrok snižene vrednosti MCHC često je povezan sa anemijom koju izaziva nešto od navedenog:

 • nizak nivo gvožđa u krvi
 • malapsorpcija usled gastrointestinalnih problema, kao što su Kronova bolest, celijakija ili infekcija helikobakterom pilorijem
 • nedostatak folata (vitamina B9)
 • obilno krvarenje

Na primer, prema žurnalu Medicinske klinike Severne Amerike, snižene vrednosti MCHC obično su prouzrokovane nedovoljnom količinom hemoglobina u crvenim krvnim zrncima.


Šta bi trebalo da preduzmete u slučaju abnormalnih RBC vrednosti

Ukoliko rezultati kompletne krvne slike (KKS) pokazuju abnormalne vrednosti RBC u krvi, lekar će vam verovatno preporučiti da povećate unos gvožđa i vitamina kompleksa B.

Evo i nekih prirodnih načina za popravljanje parametara eritrocita u cilju lečenja anemije i sprečavanja pada nivoa hemoglobina u krvi.

 • Podizanje nivoa gvožđa u organizmu na prirodan način

Povećanjem unosa gvožđa kroz ishranu možete da povećate vrednosti MCV, MCH i MCHC u krvi.

Prema lekarima klinike Mejo, konzumiranjem više namirnica bogatih gvožđem, smanjuje se rizik od nastanka anemije usled nedostatka gvožđa. Crveno meso, živinsko meso i morski plodovi spadaju neke od najboljih izvora gvožđa. Ako ste vegetarijanac ili vegan, povećajte količine pasulja, tamnog zelenolisnog povrća i vitamina C koji pomaže pri apsorpciji gvožđa.

 • Podizanje nivoa vitamina B i folata

Još jedan način za poboljšanje parametara RBC kada su njihove vrednosti previše niske, jeste povećano konzumiranje namirnica bogatih vitaminima B kompleksa i folatom.

Lekari britanske Nacionalne zdravstvene službe kažu da su neki od najboljih dijetalnih izvora vitamina B kompleksa mleko, jaja, meso i riba. Takođe, tamno zelenolisno povrće sadrži dobre količine folata, kao i gvožđa.

 • Suplementi gvožđa

Ako vaši RBC parametri pokazuju da imate tešku anemiju, lekari mogu da vam preporuče da uzimate suplemente gvožđa da biste ublažili simptome anemije.

Prema Američkom žurnalu medicine, odraslim osobama je svakodnevno potrebno oko 20mg gvožđa. Međutim, ako patite od celijakije ili ste imali operaciju želuca, lekari mogu da vam preporuče da uzimate više suplemenata gvožđa da biste sprečili anemiju.

Klonite se navika koje dovode od porasta vrednosti RBC u krvi

Ako rezultati kompletne krvne slike pokazuju da su vaše RBC vrednosti previsoke, trebalo bi da izbegavate navike koje dovode do pojave abnormalnosti vaših crvenih krvnih zrnaca.

Evo i nekih jednostavnih stvari koje možete da preduzmete da biste normalizovali vrednosti MCV, MCH i MCHC:

 • smanjite konzumiranje alkohola da biste omogućili jetri da se oporavi
 • pijte dosta vode da biste isprali toksine iz bubrega i poboljšali krv
 • lečite probleme sa štitnom žlezdom koje imate da biste regulisali proizvodnju crvenih krvnih zrnaca

https://www.nhs.uk/conditions/red-blood-count/