Retikulociti – laboratorijska analiza krvi – procedura, rezultati, mogući rizik

0
2640
retikulociti u krvi

Analiza krvi – retikulociti

Šta su retikulociti

Retikulociti su nezrela crvena krvna zrnca. Nastaju u koštanoj srži (sunđerasta materija koja se nalazi unutar kosti) i ispuštaju se u krvotok, u kome cirkulišu 1 – 2 dana pre nego što postanu zrela krvna zrnca. Normalno je da retikulociti predstavljaju približno 1% svih crvenih krvnih zrnaca u krvotoku.

Broj retikulocita predstavlja meru količine ovih nezrelih krvnih zrnaca u krvotoku. Na ovaj način se stiče uvid u brzinu kojom se ove ćelije stvaraju u koštanoj srži.

Zbog čega se radi ova analiza

Broj retikulocita je od pomoći kada je lekaru potrebno više informacija o nečijoj anemiji (mali broj eritrocita). Na primer, broj retikulocita u krvi može da bude mali ako je anemija posledica toga što koštana srž stvara manje ovih krvnih zrnaca.

Broj može da bude veliki usled povećane produkcije retikulocita, koji se stvaraju kako bi zamenili zrela crvena krvna zrnca uništena zbog bolesti ili krvarenja. Analiza retikulocita se radi i zbog provere delotvornosti terapije za lečenje anemije.

Priprema za analizu krvi

Za ovu analizu nije potrebna nikakva posebna priprema. Na dan uzimanja uzorka krvi, detetu obucite majicu ili košulju sa kratkim rukavima, kako bi tehničar lakše izvadio krv.

Obavestite lekara ukoliko je vaše dete u poslednja 3 meseca primalo transfuziju krvi jer to utiče na rezultate analize.

Procedura

Laboratorijski tehničar obično uzima uzorak krvi iz vene, nakon čišćenja površine kože antiseptikom i vezivanja elastične trake (turniket) oko nadlaktice, čime se vrši pritisak usled koga vene nabreknu od krvi. U venu se uvodi igla (najčešće na unutrašnjem prevoju lakta ili na nadlanici), a krv se izvlači i sakuplja u bočicu ili špric.

Nakon procedure elastična traka se skida. Pošto se dobije uzorak krvi, igla se izvodi iz vene i mesto uboda se prekriva vatom ili komadićem hanzaplasta da bi se zaustavilo krvarenje. Uzimanje uzorka krvi za ovu analizu traje nekoliko minuta.

Šta možete očekivati nakon vađenja krvi

Uzimanje uzorka krvi je samo privremena neprijatnost, a osećaj je sličan brzom ubodu. Nakon toga je moguće da dođe do pojave blagog podliva koji prolazi za nekoliko dana.

Kako se dobijaju rezultati analize

Uzorak krvi obrađuje aparat, a rezultati obično mogu da se preuzmu za nekoliko sati ili narednog dana.

Ako je broj retikulocita abnormalan, moguće je da se obave i dodatne analize, radi utvrđivanja uzroka problema i načina lečenja.

Mogući rizik

Analiza krvi radi utvrđivanja broja retikulocita se smatra bezbednom procedurom. Međutim, kao kod drugih brojnih medicinskih analiza krvi, može da dođe do nekih problema tokom vađenja krvi, kao što su:

  • onesvešćivanje ili nesvestica
  • hematom (krv se nakuplja ispod kože i formira čvor ili podliv)
  • bol usled više ponovljenih uboda kada vena ne može odmah da se locira

Kako da pomognete svom detetu

Davanje krvi na analizu je relativno bezbolno. Ipak, mnoga deca se plaše igle. Ako svom detetu objasnite šta se događa tokom vađenja krvi, rečnikom koji ono može da shvati, donekle možete da mu pomognete da se oslobodi straha.

Dozvolite detetu da laboratorijskog tehničara pita sve što želi. Recite detetu da proba da se opusti i da se ne pomera tokom procedure, pošto zatezanje mišića i pomeranje mogu vađenje krvi da otežaju i da ga učine bolnim. Od pomoći može da bude i ako vaše dete gleda na drugu stranu dok se igla uvodi pod kožu.

Ukoliko imate neka pitanja o ovoj laboratorijskoj analizi, pitajte svog lekara.