Šta je leukocitna esteraza, šta pokazuje i koji su rezultati normalni

0
8772
esteraza

ŠTA JE LEUKOCITNA ESTERAZA? Leukocitna esteraza je enzim koji može da se nađe u mokraći i stolici. Njeno prisustvo ukazuje da u organizmu postoji infekcija i/ili upala.

U ovom članku ćete saznati zašto je neophodno ispitivanje na ovaj enzim, šta predstavlja, kako se tumače rezultati i kako se obavlja pregled.

U nastavku ćemo se ukratko pozabaviti razvojem belih krvnih zrnaca (leukocita), kako bismo vas uveli u ovu temu.

leukocitna esteraza

Razvoj teče na sledeći način:

 1. Sve ćelije krvi prvobitno su matične ćelije krvi.
 2. One koje se razviju iz limfoidnih matičnih ćelija (ćelija limfoidne loze) prerastaju u limfoblaste, a ovi limfoblasti stvaraju tri najpoznatije vrste belih krvnih zrnaca (B limfociti, T limfociti i ćelije ubice, ili NK ćelije).
 3. S druge strane, one koje se razvijaju iz mijeloidnih matičnih ćelija (ćelija mijeloidne loze) mogu da se transformišu u mijeloblaste od kojih nastaju granulociti. Postoje tri vrste granulocita – eozinofili, bazofili i neutrofili.
 4. Svaka vrsta belih krvnih zrnaca ima svoju funkciju.

Šta su leukociti?

Leukocit je medicinski termin za belo krvno zrnce.Leukociti nastaju u koštanoj srži i prenose se kroz organizam preko limfnog sistema. Njihova specifična funkcija je odbrana od bolesti i infekcija, a posebno su uočljive tokom inflamatornog procesa.

Postoje različite vrste leukocita. U njih spadaju granulociti (eozinofili, bazofili i neutrofili), B i T limfociti i monociti.


Šta je esteraza?

Esteraza je enzim koji povećava proizvodnju estara (organska jedinjenja koja sadrže ostatke molekula kiseline i molekula alkohola), proizvoda stvaranja leukocita.

Sada, pošto imamo ove osnovne informacije, možemo da sažmemo i pravilno objasnimo test leukocitne esteraze.

Ovim testom se urin i stolica proveravaju na prisustvo specifične esteraze koju stvaraju leukociti.

Ovaj test može da se obavi test trakama, bez potrebe za standardnim laboratorijskim mikroskopskim pregledom. Test trake smanjuju i vreme potrebno za dobijanje rezultata. Ovo vreme se meri minutima umesto satima. Jednostavne su za upotrebu, mogu da se koriste bilo gde i veoma su jevtine.

Višestruka ispitivanja pokazala su praktičnost i funkcionalnost test traka za proveru na prisustvo leukocitne esteraze. Test trake su mnogo jevtinije i lakše za korišćenje u malim laboratorijama. U svim ovim ispitivanjima su se javljali lažno negativni i lažno pozitivni rezultati, međutim, u većini slučajeva, kada je glavni problem praktičnost, test trake su se pokazale kao pravi izbor metoda.

Lažno negativni rezultati zabeleženi u ispitivanjima, bili su rezultat sledećeg:

 • povišenog nivoa proteina
 • povišenog nivoa vitamina C

Šta pokazuje leukocitna esteraza?

 • Pre svega, kod ovog testa se traže znakovi belih krvnih zrnaca koji će potvrditi infekciju ili upalu.
 • Može da se koriti za dijagnostikovanje akutnog febrilnog prostatitisa (upale prostate) kod muškaraca i cistitisa (upale bešike) kod žena.
 • Vršena su ispitivanja koja su pokušala da dokažu da je ovim testom moguće utvrditi prisustvo hlamidije, međutim, pokazalo se da je u tom slučaju beskoristan.
 • Može da se koristi za potvrđivanje infekcije urinarnog trakta, kod muških i ženskih pacijenata, na uzorku srednjeg mlaza urina. (Uzorak srednjeg mlaza urina se dobija tako što pacijent prvo ispusti malu količinu urina u prvom mlazu, a potom se test traka uranja u uzorak dobijen nastavkom mokrenja.)

Važna napomena – Leukocitna esteraza se koristi kao filter da bi se utvrdilo da li je zaista prisutna infekcija. Međutim, antibiotici se ne prepisuju pre nego što se uzorak urina ne pregleda pod mikroskopom, kako bi se utvrdila vrsta patogena i na osnovu toga prepisao odgovarajući antibiotik.


Leukocitna esteraza – normalne vrednosti (dijagram i analiza)

leukocitna esteraza test

U osnovi, negativni nalaz je normalan, dok je pozitivni nalaz pokazatelj abnormalne vrednosti. Test traka se uranja u uzorak urina koji se ispituje, a promena boje na traci se upoređuje sa standardnim grafikonom boja (prikazanim na slici), a vrednost se beleži.

Ukoliko su zabeleženi brojevi poput onih navedenih u nastavku teksta, to je oznaka boje na test traci i gustine leukocitne esteraze u urinu:

 • Leukocitna esteraza 1
 • Leukocitna esteraza 2
 • Leukocitna esteraza 3
 • Leukocitna esteraza ua velika
 • Leukocitna analiza ua umerena*

Svaki nalaz testa leukocitne urinalize koji nije negativan ukazuje, ali ne potvrđuje, da postoji infekcija. Rezultati ne mogu da se posmatraju izolovano, već je potrebno da se odrede i drugi parametri. Obično nakon test trake sledi mikroskopski pregled uzorka urina ili zasejavanje urinokulture. Oznaka ua je standardna skraćenica za urinalizu, odnosno analizu mokraće.


Šta možete da očekujete nakon testa leukocitne esteraze?

Postoje dva načina za proveru prisustva leukocitne esteraze u urinu – test traka i urinaliza. Deo rutinske analize može da bude i vizuelni pregled urina.

 • Ispitivanje uzorka urina test trakom je jednostavno i praktično. Obično se vrši ispitivanje srednjeg mlaza urina.
 • Pacijent mora da nauči kako da prikupi uzorak srednjeg mlaza urina. Ovaj uzorak se dobija tako što se nakon prvog kratkog mlaza mokraće sačeka nekoliko sekundi, a potom se u sterilnu posudu prikupi mokraća iz drugog mlaza.
 • Pacijent mora da zna i kako se pravilno prikuplja čist uzorak urina, a to, između ostalog, podrazumeva i brisanje toaletnim papirom u smeru od napred ka nazad.
 • Urinaliza je osnovna analiza mokraće za koju je takođe potreban čist uzorak srednjeg mlaza urina, koji se prikuplja u sterilnu čašu. Ovo je trodelna analiza koja ispituje izgled urina, boju, miris, reakciju i specifičnu težinu; drugi deo je hemijska analiza na proteine, šećer, urobilinogen, bilirubin, ketonska tela i nitrite; u trećem delu vrši se analiza mokraćnog sedimenta, tj. mikroskopski se pregleda talog, koji se dobija centrifugiranjem urina.

U nekim laboratorijama se pacijentima daje komplet koji sadrži antiseptičke vlažne maramice za pravilno brisanje (od napred ka nazad) i sterilnu posudu.

Vizuelni pregled mokraće podrazumeva posmatranje mokraće kojim se utvrđuje prisustvo ili odsustvo drugih čestica u uzorku urina.

Obe vrste pregleda se obavljaju odmah po uzimanju uzorka, jer se rezultati ne mogu smatrati tačnim ukoliko je proteklo mnogo vremena između davanja uzorka i obavljanja analize.

Testiranje ne zahteva neku posebnu pripremu, mada se uzorak uzet iz prvog jutarnjeg mokrenja smatra najadekvatnijim.

Da bi rezultat bio što tačniji, mokraća mora da bude u bešici bar 4 sata pre davanja uzorka.


Najčešća pitanja

Šta znači pozitivan nalaz testa leukocitne esteraze?

Pozitivan nalaz testa leukocitne esteraze pokazuje da se u uzorku urina nalaze leukociti. Prisustvo leukocita u mokraći obično ukazuje na infekciju ili upalu.

Šta je test leukocitna esteraza?

Test leukocitne esteraze se obavlja prilikom svake analize urina, a za ovaj test se obično koriste test trake. Svrha ovog testa je provera na prisustvo infekcije ili upale.

Da li postoje neke posebne okolnosti za leukocitnu esterazu u trudnoći?

U trudnoći nema nekih posebnih okolnosti koje se tiču leukocitne esteraze. Budući da je trudnoća faktor rizika za pojavu infekcije urinarnog trakta, preporučuje se češće testiranje u toku trudnoće.

Autor teksta Dr. Nada Krivokapic