Zašto je kreatinin u krvi i urinu povišen ili snižen

0
19927

ZAŠTO JE KREATININ U KRVI I MOKRAĆI KOD NEKIH OSOBA POVIŠEN ILI NIZAK Da li ste u skorije vreme radili analizu krvi mokraće i otkrili da vam kreatinin nije u opsegu referentnih vrednosti?Analiza kojom se utvrđuje nivo kreatinina zove se klirens kreatinina.

Da li ste se možda zapitali šta je zapravo kreatinin?

Svi znamo da naš organizam radi punom parom da bi odstranio otpadne materije i toksine. U jednu od takvih otpadnih materija spada i kreatinin, koji se iz organizma izlučuje kroz mokraću. Pre nego što pređemo na vrednosti kreatinina u krvi urinu, pogledajmo malo bolje šta je kreatinin.

KREATININ u krvi referentne vrednosti

Šta je kreatinin?

Reč kreatinin potiče od grčke reči κρέας (čita se kreas) što u doslovnom prevodu znači „meso“.

Kreatinin je supstanca koja nastaje razlaganjem produkta koji se zove kreatin. To je molekul hemijskog otpada koji nastaje tokom metabolizma proteina u mišićima. Jednostavnije rečeno, kreatinin nastaje kada se hrana u procesu metabolizma pretvara u energiju. Svakodnevno se oko 2% kreatina iz organizma pretvara u kreatinin.

analiza urina

Ukratko o kreatininu?

Kreatinin je metabolički nusproizvod metabolizma proteina (belančevina).

 • Kreatinin se stvara iz kreatina, molekula koji nam je veoma važan za stvaranje energije u mišićima.
 • Oko dva procenta ukupnog kreatina u našem telu se svakodnevno pretvara u kreatinin.
 • Kreatinin se iz krvi filtrira u bubrezima. Bubrezi odvajaju kreatinin i on se kasnije izbacuje iz organizma kroz mokraću.
 • Pošto je mišićna masa relativno stalna, iz dana u dan, stvaranje kreatina se obično ne menja na dnevnoj bazi.

kreatinin u krvi

Zašto se proverava nivo kreatinina u krvi i urinu ?

Bubrezi održavaju kreatinin u krvi u granicama normale. Pokazalo se da količina kreatinina u krvi može da nam pokaže koliko dobro bubrezi funkcionišu. Povišeni kreatinin u krvi ukazuje na poremećaj u funkciji bubrega ili na bubrežna oboljenja.

Ako dođe do problema sa funkcijom bubrega, kreatinin u krvi je povišen jer se ne izbacuje preko bubrega. Abnormalno visok kreatinin je upozorenje na poremećaj bubrežne funkcije ili bubrežnu insuficijenciju. Zato se prilikom standardnog testa krvi uvek proverava i nivo kreatinina.

Koji je normalan nivo kreatinina u krvi (referentne vrednosti)

Normalan nivo kreatinina u krvi je 0.6-1.2 miligrama po decilitru kod odraslih muškaraca a referentne vrednosti kod žena 0.5-1-1 mg/dL .

Kada se smatra da imate povišen kreatinin u krvi?

 • Kod osoba koje imaju samo jedan bubreg, normalan nivo kreatinina su vrednosti sve do 1.9 mg/dL.
 • Ako je vrednost kreatinina veća od 2.0 kod beba, ili 5.0 kod odraslih osoba, reč je o teškoj disfunkciji bubrega.
 • Tada je neophodna dijaliza koja će uklanjati štetne materije iz krvi. To se procenjuje na osnovu nekoliko faktora: BUN-a, nivoa kreatinina, nivoa kalijuma i zadržavanja tečnosti.

U nastavku saznajte šta sve može da izazove visok ili nizak kreatinin u krvi i mokraći


Koji su simptomi povišenog kreatinina?

Simptomi renalne (bubrežne) insuficijencije su raznoliki. Često nemaju direktne veze sa nivoom kreatinina u krvi.

Mnogi ljudi slučajno otkriju da imaju bubrežno oboljenje i povišen kreatinin na rutinskom testu krvi, koji se obavlja zbog nečeg sasvim drugog, i nemaju nikakvih simptoma.

Ponekad se, u zavisnosti od uzroka problema, mogu javiti različiti simptomi bubrežne insuficijencije:

 • dehidratacija
 • zamor
 • oticanje (edem)
 • poteškoće sa disanjem
 • zbunjenost
 • mnogi nespecifični simptomi (mučnina i povraćanje, neuropatija, suva koža)

Šta izaziva povišen kreatinin u krvi?

Bilo koje oboljenje koje utiče na funkciju bubrega može izazvati povećan kreatinin u krvi. Veoma je važno da se odredi da li je proces koji je doveo do oboljenja (otkazivanja rada bubrega, azotemije) nastao nedavno ili duže traje. Ako se bolest skoro pojavila, mnogo će se lakše izlečiti, ili će se posledice ublažiti u većoj meri.

Najčešći uzroci hroničnih oboljenja kod odraslih su

 • povišeni pritisak i
 • dijabetes.

Ostali mogući uzroci povišenog kreatinina u krvi su:

 • određeni lekovi, koji ponekad dovode do povišenih vrednosti kreatinina
 • infekcije bubrega, rabdomioliza (abnormalno razlaganje mišića) i opstrukcija urinarnog trakta takođe mogu izazvati povišen nivo kreatinina.

Ko ima snižen ili povišen kreatinin?

UREA I KREATININ

Mlađe osobe koje se bave sportom i imaju mišićnu masu obično imaju i neznatno povišen kreatinin.

Starije osobe ponekad imaju nizak kreatinin u krvi u odnosu na referentne vrednosti. Kod beba je normalan nivo kreatinina 0.2 mg/dL, u zavisnosti od razvoja.

Kod pothranjenih osoba, naglog mršavljenja i dugoročnih oboljenja, mišićna masa se s vremenom gubi i tada je  kreatinin nizak odnosno manji nego što su referentne vrednosti.Pre nego što pređemo na nivo kreatinina u urinu:

Preciznija procena bubrežne funkcije se dobija izračunavanjem količine kreatinina koju bubrezi svakodnevno isfiltriraju. Ta brojka se skraćeno zove GFR, i odnosi se na brzinu glomerularne filtracije. Brzina pročišćavanja kreatina u bubrezima se može izmeriti na dva načina.

kreatinin u krvi test

Može se proceniti uz pomoć količine kreatinina (koja se vidi nakon laboratorijskog testa), pacijentove telesne težine i godina. Formula je 140 minus godine puta broj kilograma, sve to podeljeno sa 72 puta vrednost kreatinina u serumu, izražena u mg/dL.

Međutim, GFR se može i brže izračunati, preko testa mokraće koja se skuplja 24 sata i testa krvi. Zatim se meri količina kreatinina u oba uzorka i upoređuje. Normalan GFR kod zdravih žena je 88-128 mL/min, a kod muškaraca 97/137 mL/min, s tim da se referentne vrednosti ponekad razlikuju od laboratorije do laboratorije.

Urea nitrati u krvi (BUN) je još jedan značajan indikator funkcije bubrega. Urea je još jedan metabolički nusproizvod koji se nakuplja u organizmu ako dođe do problema sa funkcijom bubrega. Odnos BUN i kreatinina daje još preciznije informacije o funkciji bubrega, a ponekad i o uzroku problema. BUN se obično povećava sa dehidratacijom.

Nedavna istraživanja su pokazala da se povišen kreatinin kod dece se često javlja kod bakterijemije (prisustva bakterija u krvi), dok se povišen kreatinin javlja kod muškaraca koji imaju velik rizik od dobijanja raka prostate.


Kreatinin u urinu

leukociti u urinu

Količina kreatinina u urinu pokazuje da li je rad bubrega na optimalnom nivou, pošto se kreatinin izlučuje iz organizma kroz mokraću.

Saznajte koje vrednosti kreatinina u urinu se smatraju bezbednim.


Nivo kreatinina u urinu

Da bi se utvrdio nivo kreatinina u urinu i krvi, obavlja se analiza koja se zove klirens kreatinina. Ovaj test može tačno da utvrdi kako bubrezi funkcionišu, tako što se u njemu upoređuju vrednosti kreatinina u urinu i u krvi. Vrednost klirensa kreatinina dobija se na osnovu vrednosti kreatinina u urinu i u krvi i količine urina koji se sakuplja tokom 24 sata. Kada rad bubrega nije optimalan, nivo kreatinina opada, ali povišeni nivo kreatinina u krvi se javlja kada se on ne izlučuje iz organizma.

Normalne vrednosti klirensa kreatinina kod muškaraca iznose od 90 – 140 mililitara u minutu (ml/min) ili 1,78 – 1,32 mililitra u sekundi (ml/sec). Međutim, normalni nivo kreatinina kod žena je od 87 – 107 mililitara u minutu ili 1,45 – 1,78 mililitara u sekundi.

Valja imati na umu da normalne vrednost kreatinina opadaju sa starenjem. Nakon 20. godine, na svakih 10 godina nivo kreatinina je manji za 6,5 mililitara u minutu.

kreatinin u mokraci

Povišeni nivo kreatinina u urinu često je posledica napornih treninga, povrede mišića, kraš povreda (zatvorene povrede mekih tkiva koje nastaju kada su veći delovi tela, najčešće ekstremiteti, bili dugo izloženi jakom pritisku; obično se sreću u slučajevima zatrpavanja ili prikleštenja –zemljotresi i druge prirodne katastrofe, nesreće u rudnicima, saobraćajne nesreće, povrede na radu – a javljaju se nakon izvlačenja povređenih), opekotina, trudnoće, hipotireoze ili trovanja ugljen monoksidom.

I snižen nivo kreatinina ukazuje na oštećenje bubrega. Do oštećenja može da dođe usled po život opasne infekcije, šoka, raka, slabog dotoka krvi u bubrege ili blokade urinarnog trakta.

Na tržištu se nalaze brojni proizvodi za koje proizvođači tvrde da mogu podići nivo kreatinina u urinu. Međutim, uzimanje ovih preparata nije preporučljivo zbog neželjenih dejstava koja imaju na organizam.

Ukoliko želite da podignete nivo kreatinina na prirodan način, preporučljivo je da pre odlaska na testiranje izbegavate alkoholna pića, pošto ona utiču na sposobnost bubrega da filtriraju kreatinin iz krvi. Možete da probate sa snažnim vežbama koje doprinose povećanju mišićne mase, što će, za uzvrat, podići nivo kreatinina.

Ukoliko primetite da vam nivo kreatinina nije u opsegu normalnih vrednosti, preporučuje se da se tim povodom obratite svom lekaru, kako biste izbegli dalje komplikacije. Istovremeno, zdravom i pravilnom ishranom očuvaćete zdravlje vaših bubrega.