Entezopatija (entezitis) kuka, kolena, stopala, Ahilove tetive

0
3726
entezitis simptomi

Da li su entezopatija i entezitis isto?

Mesta na kojima se tetive i ligamenti pripajaju za kost zovu se enteze. Kada se u ovim regijama jave bolovi ili zapaljenski proces, onda se takvo stanje zove entezitis. Ovo bolno stanje je poznato i kao entezopatija.

Ova vrsta bola se više oseća prilikom upotrebe zgloba ili tačke pripajanja koja je zahvaćena entezopatijom. Na primer, ako imate entezopatiju gležnja ili Ahilove tetive, bol ćete osećati svaki put kada pomerate ili opterećujete stopalo ili regiju tetive.

Do enetezopatije često dolazi kod osoba koje pate od jednog ili više oblika artritisa. Artritis nastaje kada propada kost ili hrskavica zgloba. Spondiloartritis, termin koji se koristi za oblike artritičnih oboljenja koja dovode do upale zglobova, ponekad se povezuje sa entezopatija.

entezopatija

Kao i različiti oblici artritisa, entezopatija ima brojne uzroke. U njih spadaju:

 • prenaprezanje zgloba
 • gojaznost, zbog koje dolazi do opterećenja zglobova
 • oboljenja koja dovode do toga da imuni sistem napada tkivo zglobova
 • porodična istorija artritisa

U nastavku članka možete da pročitate kako da prepoznate entezopatiju, kako utiče na određene zglobove i kako se sprovodi lečenje.


Da li su simptomi entezitisa isti kao i simptomi entezopatije?

Entezitis i entezopatija su dva naziva za isto stanje. To znači da su im simptomi isti.

Najupečatljiviji simptomi enetezopatije su bolovi u regiji oko zgloba prilikom korišćenja tog zgloba. Možete da primetite i da je regija oko tetive koja spaja kosti bolna na dodir.

Jačina bola može da se razlikuje u velikoj meri. Kod blage entezopatije, bol može da bude samo neprijatnost. Verovatno ćete moći da obavljate svakodnevne poslove bez mnogo nelagode.

Kod težeg oblika entezopatije, bol će vas možda sprečavati da obavljate uobičajene aktivnosti.

Entezopatija može da bude i simptom nekog osnovnog oboljenja. Na primer:

 • psorijatični (psorijazni) artritis (oboljenje koje nastaje usled psorijaze udružene sa inflamatornim artritisom)
 • spondiloartritis (ili spondiloartropatija – zajednički naziv za različite bolesti koje napadaju zglobove kičme)
 • suženje zglobnog prostora (odnosno zadebljanje zidova zglobne kapsule, koje nastaje kao posledica različitih artritičnih oboljenja)

Drugi simptomi povezane sa ovim osnovnim oboljenjima su:

 • nemogućnost pomeranja zgloba u normalnom pravcu
 • ukočenost zglobova, naročito posle spavanja ili dužeg sedenja
 • otok u regiji zgloba
 • osećaj škripanja u zglobu prilikom pomicanja

Ako ovi simptomi entezopatije ometaju vaš svakodnevni život, javite se lekaru. Lekar može da utvrdi u kojoj regiji se nalazi uzrok bola. Dijagnostičke metode, kao što je ultrasonografija (ultrazvuk), mogu da olakšaju utvrđivanje uzroka.


Entezopatija kuka

Entezopatija kuka se može javiti zbog oboljenja koja zahvataju kičmu, kao što je spondiloartritis, mogu da izazovu bolove u karlici. Mogu da dovedu i do generalizovanog bola u donjem delu leđa. Moguće je i da će vam kičma biti manje pokretljiva, jer spondiloartritis može da dovede do spajanja pršljenova.

Entezopatija kuka ponekad može da bude povezana i sa oboljenjima creva, kao što su zapaljenske bolesti creva, ili nasleđenim genom koji se prenosi sa generacije na generaciju.


Entezopatija kolena

Entezopatija kolena najčešće je povezana sa prenaprezanjem ili preopterećenjem kolena.Entezopatija kolena često je posledica oboljenja, kao što je patelarni tendinitis, (upala tetive koja se preko čašice kolena vezuje za potkoleničnu kost, odnosno cevanicu. Patelarni tendinitis je poznat i kao skakačko koleno.

Kod ovog oboljenja je bol obično jači prilikom treninga i naprezanja kolena. Bol koji izaziva entezopatija kolena može da se javi i pri obavljanju nekih svakodnevnih aktivnosti, na primer, prilikom ustajanja iz sedećeg položaja ili uspinjanja stepeništem.


Entezopatija stopala

Entezopatija stopala obično zahvata plantarnu fasciju. To je tkivo koje se nalazi ispod svoda stopala. Može da zahvati i kalkaneus, odnosno petnu kost. Do bola najčešće dolazi zbog zadebljanja enteza plantarne fascije. Posledica toga može da bude bol u peti i oko svoda stopala prilikom hodanja ili opterećenja stopala.


Entezopatija Ahilove tetive (gležnja i korena stopala)

Entezopatija gležnja i korena stopala, ili entezopatija Ahilove tetive, obično se javlja na mestu spajanja Ahilove tetive i petne kosti.

Ako imate entezopatiju ahilove tetive, bol ćete obično osećati prilikom svakog kružnog pomeranja stopala. Bol možete da osetite i prilikom gaženja i opterećenja pete ili prednjeg dela stopala.Ako se kod vas razvila entezopatija Ahilove tetive na primer, može da vas boli kada stojite na vrhovima prstiju.


Lečenje entezopatije (entezitisa)

Ako imate simptome entezopatije, javite se lekaru. Nakon postavljanja dijagnoze, lekar će vam preporučiti plan lečenje, koji se određuje prema težini simptoma i regiji koja je zahvaćena. Plan lečenja može da podrazumeva i tretman osnovnog oboljenja, koje može da bude uzrok entezopatije.

Lekovi u slobodnoj prodaji

Da biste umanjili bol koji ide uz entezopatiju, lekar će vam verovatno prepisati nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL). Ovi lekovi ublažavaju bolove i upalu kod entezopatije.

U takve lekove spadaju:

 • aspirin
 • naproksen
 • ibuprofen

Vežbe

Vremenom, lagane vežbe za jačanje ili tehnike istezanja, mogu donekle da smanje prenapregnutost zahvaćenih zglobova koje je zahvatio entezitis.

Na primer, istezanje mišića lista noge može da ublaži bol koji izaziva entezopatija Ahilove tetive. Ova vežba se radi na sledeći način:

 • okrenite se ka zidu
 • obe šake stavite na zid i oslanite se
 • ispružite jednu nogu pozadi i savijte stopalo

Ova vežba isteže mišiće pripojene na Ahilovi tetivu, a pri tome je ne opterećuje.

Promene životnih navika

Lekar može da vam preporuči da unesete neke promene u način života, ako prenaprezanje ili preterana aktivnost dovode do entezopatije ili nekog osnovnog oboljenja.

Ako regiju zahvaćenog zgloba često koristite pri radu ili rekreativnim aktivnostima, lekar može da vam predloži da smanjite radnu aktivnost koja može da pojača bol ili upalu.

Ako redovno vežbate i te vežbe opterećuju vaše zglobove, lekar može da vam pomogne da osmislite novi plan treninga, koji vas neće sprečavati da svakodnevno vežbate, a istovremeno ćete manje opterećivati zahvaćene zglobove.

Lekovi koji se dobijaju uz recept

Ako vam lekovi iz slobodne prodaje ne pomažu, lekar može da vam za ublažavanje bolova koje izaziva entezopatija preporuči injekcije kortikosteroida. Ove injekcije ublažavaju upalu.

Ako je uzrok entezopatije poremećaj imunog sistema, kao što je to slučaj sa psorijatičnim artritisom, lekar će vam verovatno preporučiti lekove za ublažavanje imunog odgovora, koji je uzrok bola.

Imuni odgovor može da se kontroliše pomoću antireumatskih lekova koji modifikuju bolest (DMARD). Imunosupresivi, kao što su ciklosporin ili azatioprin, takođe mogu da ublaže simptome.

Operacija

Operacija je uvek poslednje pribežište. Kada je neophodna, onda je to najčešće zbog entezopatije koju prouzrokuje osnovno oboljenje.

U takvim situacijama, lekar može da predloži potpunu zamenu zgloba. Tokom ove procedure, lekar hirurškim putem uklanja obolelu kost i zamenjuje je metalnom ili plastičnom protezom.


Prognoze

U većini slučajeva, entezopatija može da se kontroliše kombinacijom lekova, tretmana i promenama životnih navika. U nekim slučajevima je potpuno izlečiva. Blaži slučajevi do kojih je došlo usled prenaprezanja, preopterećenja ili traume, mogu da se izleče lečenjem uzroka.

Ako je entezopatija posledica poremećaja imunog sistema, kao kod psorijatičnog artritisa, lekar će osmisliti plan lečenja za ublažavanje simptoma. Pokušaće i da leči uzrok bola – odgovor imunog sistema.

Možda ćete moći da ublažite kratkotrajnu nelagodu koju izazivaju simptomi. Dugoročan plan za lečenje entezopatije je neophodan, kako se oboljenje ne bi pogoršavalo i izazivalo veća oštećenja enteza i samog zgloba.